ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายเจ้าสิงห์ชัย ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง บันทึกภาพร่วมกับชายา คือ นางติ๊บเมียะ เป็นธิดาของพ่อค้าอัญมณีชาวพม่า ที่พำนักอยู่ในเมืองเชียงตุง เจ้าสิงห์ชัยในชุดเครื่องแบบทหารอังกฤษ ส่วนนางติ้บเมียะใส่เสื้อแบบของสาวชาวพม่า สาปเสื้อป้ายไปด้านข้างและติดกระดุมข้าง มีชื่อเรียกว่า  “หยิ่น โพง อึงจี”นุ่งซิ่นของสาวชาวพม่าเช่นกัน มีชื่อเรียกว่า “ลุนตยาอเซะ” มุ่นมวยทรงกล่องปล่อยชาย ทัดดอกไม้ด้านข้างมวยผม สวมสร้อยประดับอัญมณี
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_58_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
12.5 x 8 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading