ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

เจ้านางบัวสวรรค์ ธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง ชาวนครเชียงตุงเรียกขานกันว่าเจ้านางเศรษฐี เนื่องจากภายหลังจากที่เจ้าแม่คือ เจ้าแม่นางฟองสิ้นชีพ เจ้านางสุวรรณาซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงได้รับไปอุปการะ เจ้านางบัวสวรรค์ได้อยู่ปฏิบัติดูแลเจ้านางสุวรรณาซึ่งเป็นเจ้าย่า จนกระทั่งเจ้านางสุวรรณาสิ้นชีพลง เจ้านางบัวสวรรค์จึงได้รับมรดกทั้งหมดของเจ้าย่า รวมทั้งได้ครอบครองหอใหม่ ซึ่งเป็นตำหนักของเจ้านางสุวรรณาด้วย ชาวนครเชียงตุงจึงเรียกขานเจ้านางบัวสวรรค์ว่าเจ้านางเศรษฐี

ฉลององค์เป็นแบบที่นิยมกันในหมู่เจ้านายฝ่ายหญิงของไทเขินและไทลื้อในสิบสองปันนา คือ ใส่”เสี้อปั้ด” เป็นเสื้อที่มีลักษณะสาปเสื้อป้ายไปด้านข้าง เป็นเสื้อที่นิยมใช้ในหมู่ของหญิงชาวไทลื้อทั่วไป นุ่งซิ่นไหมคำ เป็นซิ่นชนิดพิเศษและมีเอกลักษณ์ของกลุ่ม ที่พบการสวมใส่เฉพาะ เจ้านายฝ่ายหญิงของชาวไทเขินและไทลื้อในสิบสองปันนา เกล้ามวยที่เรียกว่าทรง “วิดว้อง” ปักปิ่นคำ(ทองคำ)และเพชรพลอย ใส่ตุ้มหูและใส่กำไลทั้งสองแขน สวมรองเท้าแตะ มีหนังสือเล่มใหญ่วางอยู่บนตัก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_72_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
13.5 x 9 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels