ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายเจ้านางจ่ายุ้น บุตรเจ้าเข้ เจ้าฟ้าเมืองสีป้อ อภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้ากองไท ณ เชียงตุง ขณะเจ้านางจ่ายุ้นเล่น “ซองเกาะ” คือพิณพม่ามีลักษณะเป็นพิณที่มีคอโค้งงอยาวเหมือนกับคันธนู และมีฐานที่ทอดนอนลงไปไว้สำหรับการวางเล่นบนหน้าตัก สายของพิณซึ่งอาจจะทำจากเส้นเอ็นจะถูกขึงจากส่วนคอหรือส่วนที่เหมือนคันธนูของตัวพิณไปยังส่วนตัวพิณ เป็นการขึงแบบขึงทแยง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_73_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
12 x 12 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading