ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล เรียงจากซ้ายไปขวา (บุคคลในท่านั่ง) ซ้ายสุดคือ เจ้าแก้วเมือง ราชบุตรในเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถัดมาคือเจ้ายอดเมือง ราชบุตรในเจ้านางบัวทิพย์น้อย ถัดมา คือเจ้าขุนศึก ราชบุตรในเจ้านางฟอง กับเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง และถัดมาคือลุงทิพย์ ถัดมาคือหมอหลวงส่างยี (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าแก้วเมือง (น้อย) ในคราวประชุม Fedeal Shan State เมื่อคราวประชุมในปี ค.ศ.1942
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_111_CT
SUBJECT AGE:
ค.ศ.1942
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
25 x 30 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading