ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล เรียงจากบุคคลในท่านั่ง (ด้านหน้า) คือเจ้านางจ่ายุ้น ชายาในเจ้าฟ้ากองไท (เจ้ากองไต) ถัดมาบุคคลในด้านหลัง คือเจ้านางจ่ายุ้น ถัดมาเป็นบุคคลลำดับที่ 2 คือ เจ้าบุญวาด ถัดมาเป็นหญิงสาวในท่ายืน คือ เจ้าบัวสวรรค์ ธิดาในเจ้านางฟอง ถัดมาเป็นชายสวมชุดสูทยืนตรงกลางภาพ คือเจ้าขุนศึก ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง อนุชาในเจ้าฟ้ากองไท พร้อมขาวอังกฤษ ในงานเลี้ยง ณ หอคำเมืองสีป้อ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_120_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
23 x 27 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels