ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล เรียงจากซ้ายไปขวา บุคคลแรกคือ เจ้าหญิงน้อย (ยิน ยิน น้อย) ถัดมาคือเจ้าสายเมือง ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางแหลง ถัดมา (เด็กชายในท่านั่งคนกลาง) คือ เจ้าไข่เมือง โอรสในเจ้าสายเมืองกับ นางดอว์ มินิแขง (ภรรยาชาวมอญ) ถัดมาคือ นาง นางดอว์ มินิแขง และถัดมาคือ เจ้าติติตา (ตา ตา น้อย) ด้านล่างเขียนกำกับไว้ว่า “ครอบครัวเจ้าสายเมือง”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_197_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
12 x 14 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels