ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล เรียงจากซ้ายไปขวา บุคคลด้านซ้าย (แถวหน้า) ลำดับที่ 2 คือ เจ้าฟองแก้ว (อุ้ย) ถัดมาคือ เจ้าฟองนวล (ดอง) ถัดมาคือ เจ้าแก้วเมือง (น้อย) ถัดมาบุคคลแถวหลัง เรียงจากขวาไปซ้าย บุคคลแรกคือ เจ้าสันตสิริ (อ้อด) ถัดมาคือ เจ้าสุลมณิ (หนุ่ม) โอรสและธิดาในเจ้าแก้วเมือง กับเจ้านางเส่งเมียะ และถัดมาบุคคลที่ 4 คือ เจ้านางเส่งเมียะ ชายาในเจ้าแก้วเมือง ถ่ายภาพบริเวณหอหลังใหม่ของเจ้าแก้วเมือง ที่สร้างทดแทนหอหลังเดิม
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_229_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6 x 6 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading