ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายงานสร้างสรรค์ในการรวมพระญาติ เมื่อปี ค.ศ.1974 เรียงจากซ้ายไปขวา บุคคลในท่านั่ง (แถวหน้า) บุคคลแรกคือ ชายาในเจ้าจายน้อย ถัดมาคือ เจ้านางเส่งเมียะ ชายาในเจ้าแก้วเมือง ถัดมาคือ เจ้านางนัฐ พี่สาวเจ้ายอดเมือง ถัดมาคือเจ้านางจันทร์แก้ว ชายาในเจ้าฟ้าติรราช (จายหลวง) ถัดมาเป็นบุคคลในแถวที่ 2 เรียงจากด้านขวาไปซ้าย บุคคลแรกคือ เจ้านางจันทร์ฟอง (โจน) ราชธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางแหลง ถัดมาคือ เจ้าองค์ยุ้น มาจากเมืองสีป้อ ถัดมาคือ เจ้าฟ้าเมืองล๊อกจ๊อก ถัดมาคือ เจ้านางสุคันธา ราชธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถัดมาคือ เจ้านางบัวสวรรค์ ราชธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง ถัดมาคือเจ้านางมาจากเมืองแสนหวี (ไม่ทราบนาม) ถัดมาเป็นบุคคลในแถวที่ 3 เรียงจากซ้ายไปขวา บุคคลแรกคือ เจ้านางแหวนทิพย์ (ดาฟเน) ราชธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถัดมาคือ เจ้าฟ้าติรราช (จายหลวง) ราชบุตรในเจ้าฟ้ากองไท เจ้าฟ้าหลวงแห่งเมืองเชียงตุง ลำดับที่ 41 กับเจ้านางจ่ายุ้น ถัดมาคือ เจ้าขุนเมือง ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง ถัดมาคือ เจ้าอินทนน์ ณ เชียงใหม่ ราชบุตรในเจ้าแก้วนวรัฐ กับหม่อมบัวเขียว ณ เชียงใหม่ สมรสกับเจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง ถัดมาคือ เจ้าสิงห์ชัย ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถัดมาเป็นบุคคลในแถวหลัง เรียงจากขวาไปซ้าย บุคคลแรกคือ เจ้าชายหลวง มาจากเมืองล๊อกจ๊อก ถัดมาคือ เจ้าจายน้อย ราชบุตรในเจ้าฟ้ากองไท กับเจ้านางจ่ายุ้น และถัดมาคือ เจ้ายอดเมือง ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์น้อย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_248_CT
SUBJECT AGE:
ค.ศ. 1974
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
20 x 25 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels