ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายงานพระราชพิธีพระศพ เจ้าฟ้ากองไท (กองไต) เจ้าฟ้าผู้ครองเมืองเชียงตุงลำดับที่ 41 ตั้งอยู่ในปร้มพิธีที่สร้างขึ้นมาใหม่ ที่หน้าหอคำหลวง เนื่องจากพระศพของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลงยังตั้งอยู่บนหอคำ จึงจำเป็นต้องสร้างปรัมพิธีใหม่เพื่อประดิษฐานพระศพเจ้าฟ้ากองไต เพราะเนื่องจากท่านถูกลอบปลงพระชนม์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.1937
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_350_CT
SUBJECT AGE:
ปี ค.ศ.1937
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6 x 6 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading