ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH01_98 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายชายชาวต่างชาติ ขณะเตรียมอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาโปโล ที่ข่วงโปโลลำปาง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
กีฬาขี่ม้าโปโลในประเทศไทย สันนิษฐานว่ากีฬาประเภทนี้ เข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 แห่งราชงวงศ์จักรี โดยชาวอังกฤษที่ประจำอยู่ที่เกาะปีนัง (สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นทหารอังกฤษที่ประจำการอยู่ที่เกาะปีนัง) ต่อมาได้นำมาเล่นถวายต่อหน้าพระที่นั่งในรัชกาลที่ 7 จากนั้นได้ก่อตั้งสโมสรขี่ม้าตีคลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมกีฬานี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งกีฬาโปโลเป็นกีฬาที่นิยมกันอยู่ในวงจำกัดเฉพาะชาวต่างชาติ ที่มาตั้งรกรากเพื่อทำธุรกิจในประเทศไทย และกลุ่มชนชั้นสูงในสังคมเท่านั้น
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH01_98
SUBJECT AGE:
ประมานปีพ.ศ.2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels