ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านวัดธาตุน้อย) – ครอบครัวของเจ้าพัทรพงศ์ ทองสุข

SKU: 02_29_20140523_PH01_19 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ครอบครัวของเจ้าพัทรพงศ์ ทองสุข จากซ้ายไปขวา น้องของคุณย่า น้องของเจ้าพัทรพงศ์ ทองสุข (เจ้าลี) คุณย่าจีน (ญาติ) เจ้าจันทลี (ลูกของน้องคุณย่า) และเจ้าอิง (น้องของเจ้าจันทลี) ถ่ายที่เวียงจันทร์ ในพิธีเปิดหลักแปด เมืองหลวงพระบาง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายของหญิงชาวลาว จะนิยมสวมผ้าซิ่น ในภาพถ่ายนี้แสดงให้เห็นถึงหญิงกลุ่มนี้ใส่ผ้าซิ่นในรูปแบบของผ้าซิ่นจากหลวงพระบาง
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH01_19
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2506-2509
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
2175 x 2760 Pixels