ภาพถ่ายชุดช่างภาพเมืองเชียงใหม่ในอดีต

SKU: 02_26_20171023_PH01_18 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายของคุณลัดดา ศรลัมพ์ที่มอบให้เป็นที่ระลึกแด่คุณเฉลิม โดยเขียนข้อความใต้ภาพถ่ายดังนี้ “ให้พี่เฉลิมไว้ดูต่างหน้า ลัดดา ศรลัมพุ์” การแต่งกายของหญิงคนซ้ายมือนั้นจะใส่เสื้อที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นนำมาสวมใส่กับผ้าโจงกระเบนของทางภาคกลาง ส่วนเด็กหญิงคนยืนขวามือจะสวนใส่เสื้อที่ได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกเช่นกันแต่จะสวมใส่ผ้าซิ่นต๋าที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงในล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/08/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
Thai/English
RELATION:
ในอดีตการมอบภาพถ่ายให้เพื่อเป็นที่ระลึก ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่ง
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เอ็ม ทานากะ และร้านรับถ่ายภาพอื่นๆในเชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20171023_PH01_18
SUBJECT AGE:
11 ตุลาคม พ.ศ.2464
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
4.0’’x5.0’’
DIGITAL SIZE:
8308×10911