ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH01_17 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายกลุ่มชาวต่างชาติ บันทึกภาพไว้ที่ละกอนสปอร์ตคลับ จังหวัดลำปาง บุคคลในภาพประกอบด้วย 
(1) Hartley, Evelyn Guy Stuart
(2) Hugh Ernest Montague Martin
(3) CC Allen (นายห้างป่าไม้บริษัท BBTC)
(4) Miss. Allen
(5) G.E.Higgins (นายห้างป่าไม้บริษัท Louis Thomas Gunnis Leonowens)
(6) C.A.Feely (นายห้างป่าไม้บริษัท Angle Siam หรือ Anglo Thai)
Mr.Hartley เป็นนายห้างป่าไม้ ของบริษัทเเองโกลไทย เเละเสียชีวิต เนื่องจากถูกคนร้ายยิง ที่สวรรคโลก ในปีพ.ศ.2499
 
Mr. Martin, Hugh Ernest Montague เเละเป็นนายห้างป่าไม้บริษัทเเองโกลไทย เเละเข้ามาก่อน Mr.Hartley สมัยที่เป็นบริษัทเดิมที่ชื่อ Siam Forest ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Anglo Siam เเละ Anglo Thai เเละเป็นบิดาของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH01_17
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ.2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร,Oliver Backhouse
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels  

Loading