ภาพถ่ายชุด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพชุดการทำเส้นฝ้ายเพื่อใช้ในทอผ้าของหญิงชาวแม่แจ่ม ในภาพนำปุยฝ้ายที่คัดแยกเมล็ดออกหมดแล้วมาดีด โดยใช้อุปกรณืที่เรียกว่า “กงดีดฝ้าย  ก๋งยิงฝ้าย หรือ กงแก้บฝ้าย” ซึ่งทำจากซี่ไม้ไผ่ เหลาให้ปลายเรียวทั้งสองข้าง ใช้เชือกผูกที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อดัดซี่ไม้ให้โค้งเข้าหากันคล้ายกับคันธนู  อุปกรณ์คู่กันคือปล้องไม้ไผ่ขนาดเล็กยาวประมาณ 6- 8 นิ้ว และกระบุงขนาดใหญ่พิเศษ ทรงปากกว้างพอประมาณขอบปากกระบุงด้านหนึ่งมัดท่อนไม้ขนาดประมาณ 4 x 6 นิ้ว เพื่อเวลาดีดฝ้าย  ปากกระบุงจะได้ยกหนุนสูงขึ้นจากพื้น กระบุงขนาดใหญ่นี้เรียกเป็นภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ กันว่า กะเพียด กะเพด หรือกระหลุมยิงฝ้าย ส่วนการแต่งกายของหญิงในภาพจะเป็นการแต่งกายแบบพื้นเมืองที่นุ่งห่มในเวลาทำงานภายในบ้านที่สามารถพบได้ทั่วไปในเมืองแม่แจ่ม คือใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อคอกระเช้าสวมซิ่นลัวะ จะทำผมรวบมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
28/12/2561
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20180221_PH03_21
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2538
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
ฟิล์มสีสไลด์ขนาด 135 หรือ 35 มม.
DIGITAL SIZE:
2238×1546 pixels