ภาพถ่ายชุด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดป่าแดดเป็นภาพวาดวิถีชีวิตของชาวแม่แจ่มในการทำนาในอดีต จะสามารถเห็นถึงการแต่งกายของหญิงมีการใส่เสื้อผ้าฝ้ายแขนยาวนุ่งผ้าซิ่นลายขวางลำตัวที่เรียกว่า “ซิ่นต๋า” และสวมหมวกสานเรียกว่า “กูบ” ส่วนชายในภาพจะไม่นิยมการสวมเสื้อยกเว้นในเวลาอากาศหนาวเย็นและนิยมนำผ้ามานุ่งแบบถกเขมรเรียกว่าการนุ่งแบบ “เค็ดม้าม” เพื่อให้เห็นรอยสักที่มีการสักตั้งแต่เหนือเข่าจนถึงบริเวณสะดือ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
28/12/2561
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
วิถีชีวิตและการแต่งกายของชาวล้านนาในอดีต
COVERAGE:
ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20180221_MR_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2538
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
ฟิล์มสีสไลด์ขนาด 135 หรือ 35 มม.
DIGITAL SIZE:
1561×2268 pixels