ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_25_20171026_PH02_17 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 54 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “ประตูทางเข้าวัดพระธาตุลำปางหลวง” เป็นภาพซุ้มโขงหรือประตูโขง ประดับด้วยปูนปั้นฝีมือช่างหลวง ทางเข้าฝั่งทิศเหนือด้านหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง ซุ้มโขงนี้ตั้งอยู่บนแนวเดียวกับพระวิหารและพระเจดีย์ของวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
 26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซุ้มโขงหรือประตูโขงทำหน้าที่เป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดที่มีรูปแบบเฉพาะตนของ ล้านนา การสร้างซุ้มโขง สร้างตามความเชื่อตามระบบจักรวาลของล้านนา โดยทำหน้าที่เป็นตัวกั้น ระหว่างความไม่สงบภายนอกกับความ สงบภายใน เป็นขอบเขตที่ทำให้ผู้ที่เข้าไปภายในต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของตนให้มีความสำรวมและเหมาะสม
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_25_20171026_PH02_17
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
780 × 1200
DIGITAL SIZE:
3187 × 4902