ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_25_20171026_PH03_33 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 94 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า ”วิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปในภาคเหนือของสยาม” เป็นภาพที่ทำให้เราสามารถเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปในล้านนาในอดีตได้เป็นอย่างดีโดยในภาพจะเห็นหญิงที่อุ้มลูกสวมเสื้อคอกลมแขนยาวนุ่งซิ่นต๋าซิ่นต๋าเป็นผ้าซิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงขาวล้านนาที่สวมใส่กันทั่วไปทั้งนี้รวมถึงการแต่งกายของเด็กๆอีกทั้งยังเห็นถึงเรือนพักอาศัยของผู้คนอีกด้วยที่เรือนพักอาศัยนั้นจะทำจากไม้เป็นเรือนยกพื้นและมีระเบียงชาน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นต๋าเป็นผ้าซิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงขาวล้านนาที่สวมใส่กันทั่วไปโดยมีรูปแบบที่มีลวดลายในท้องซิ่นเป็นลายริ้วในแนวขวางลำตัว
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_25_20171026_PH03_33
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 748
DIGITAL SIZE:
4833 × 3014