ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_26_20171026_PH01_39 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 106 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “ชายชาวล้านนาสองคนที่เป็นหัวหน้าของหมู่บ้าน” เป็นภาพของชายที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่ปัจจุบันเรียกันทั่วไปในภาคเหนือว่า “พ่อหลวง” หรือผู้ใหญ่บ้านนั้นเองชายทั้งสองมีการแต่งกายในรูปแบบของชายในล้านนา คือมีการใส่เสื้อคอกลมและคอตั้งที่ผ่าหน้ามีกระดุม ทำจากผ้ามาขมวดเป็นปมสวมกางเกงเป้ายานที่เรียกกันที่วไปในล้านนาว่า “เตี่ยวสะดอ” หรือ “เตี่ยวสามดูก” เสื้อและกางเกงทำจากผ้าฝ้ายย้อมครามหรือมะเกลือ เพราะเมื่อเวลามีการใช้งานเป็นเวลานานก็ไม่ดูเก่าและเริ่มมีการสวมหมวกที่มาจากต่างเมือง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
 26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
“เตี่ยวสะดอ”หรือ”เตี่ยวสามดูก” ทางภาคใต้จะเรียก กางเกงเล วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่จะนำมาตัดเย็บจะผลิตมาจากฝ้ายฝ้าย ย้อมด้วยครามหรือมะเกลือ เป็นกางเกงชนิดหนึ่งมีลักษณะทรงหลวมขายาวระหว่างน่องถึงข้อเท้า ขอบเอวใหญ่ เป้าต่ำ ปลายขากว้าง ไม่มีตะเข็บ ด้านข้างลำตัว แต่มีตะเข็บด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันคือ มีตะเข็บสันขา ๒ ข้าง มีตะเข็บเป้า เฉียงไปยังตะเข็บสันขาขวา อาจมีผ้าผูกเอวเย็บติดกลางขอบเอวด้านหลัง ขนาดของกางเกงส่วนใหญ่จะตัดเย็บแบบทรงค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ ในการสวมใส่ได้หลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปใส่ได้ทั้งคนรูปร่างเล็กจนถึงคนที่รูปร่างใหญ่
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_26_20171026_PH01_39
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
903 × 1200
DIGITAL SIZE:
2633 × 3499