ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_29_20171026_PH02_27 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 82 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “พระประธานภายในวิหารที่มีประตูทั้งสี่ด้าน (พระพักตร์พระประธานมีพระพักตร์ทั้งสี่ทิศตรงตามประตูทั้งสี่ด้าน) เป็นภาพพระประธาน ที่มีพระพักตร์ทั้งสี่ทิศ วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
 26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระพักตร์พระประธานในวัดภูมินทร์เดิมเป็นรูปแบบสกุลช่างสุโขทัยและถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปแบบสกุลช่างเชียงแสนหลังการซ่อมแซมในปี พศ.2556
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_29_20171026_PH02_27
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
789 × 1200
DIGITAL SIZE:
4348 × 6617