ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_27_20171026_PH07_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 18 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “รถไฟที่เคลื่อนบนทางรถไฟช่วงแพร่และลำปางที่ลัดเลาะไปตามลำห้วยใหญ่” ทางรถไฟสายเหนือรวมระยะทาง 751 กิโลเมตร ถึงเมืองเชียงใหม่ ทางราชการได้เริ่มลงมือสำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟสายเหนือในปีพ.ศ.2448และได้มีพิธีเปิด ทำการเดินรถไฟสายเหนือ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2464
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_27_20171026_PH07_04
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
7726 × 4971
DIGITAL SIZE:
1200 × 772