ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าทองย่น)

SKU: 02_29_20140319_PH01_05 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพคู่บุคคลไม่ทราบชื่อ คาดว่าน่าจะเป็นบิดาและมารดาของเจ้าบุญสม รัตนวงศ์ไชย การแต่งกายของฝ่ายชายคือสวมเสื้อราชปะแตนที่เป็นนิยมจากกรุงเทพและนุ่งโจงกระเบน ส่วนฝ่ายหญิงใส่เสื้อแขนยาวและห่มผ้าแบบสวายเฉียง(คล้ายกับการห่มสไบ)และสวมซิ่นตีนจกที่เป็นลักษณะสวดลายในรูปแบบของเมืองน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
19/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในยุครัชกาลที่ 6-7 การแต่งกายของผู้ที่มีฐานะในล้านนาส่วนมากจะมีการแต่งกายในลักษณะนี้
COVERAGE:
คุ้มเจ้าทองย่น อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าทองย่น
IMAGE CODE:
02_29_20140319_PH01_05
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2468-2477
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางอดิศัย วิเศษวัชร
COVERAGE:
คุ้มเจ้าทองย่น อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5″ x 5.5″
DIGITAL SIZE:
7340*9832 pixels