ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล)

SKU: 02_29_20140308_PH06_05 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพการเชิญอัฐิธาตุครูบาขัติยวงศ์ ขัติโย อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าล้อ เจ้าคณะตำบลฝายแก้ว ด้วยบุษบกไม้ลงรักปิดทอง จากเมรุปราสาทเข้าสู่วิหารเพื่อประกอบพิธีทักษิณานุปทาน ในภาพจะเห็นวิหารหลังเดิม ที่เจ้าราชวงศ์(สิทธิสาร ณ น่าน) เป็นผู้สร้างถวาย และอุโบสถหลังเดิมที่รื้อลงราวปี 2500 มีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
รูปแบบดั่งเดิมของสถาปัตยกรรมของเมืองน่าน
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล
IMAGE CODE:
02_29_20140308_PH06_05
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2494
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
8166*5854 Pixels