ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพในช่องบนสุดเป็นภาพเกี่ยวกับภพภูมิเทวโลกบนสวรรค์ ภาพวาดในช่องบนสุดนี้ใช้พื้นที่ทั้งหมดในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับภพสวรรค์ กล่าวคือด้านซ้ายขวาเป็นภาพพระเจดีย์ที่น่าจะเป็นพระเกศแก้วจุฬามณีและทุสสเจดีย์ ภาพพระเจดีย์ที่ปรากฎทั้งสององค์ล้วนเป็นพระเจดีย์ที่มีความสำคัญอย่างมากในพระพุทธศาสนา ตรงกลางเป็นภาพตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ นอกจากนี้ยังปรากฎภาพวาดของเทวดา พระสาวกและเหล่ากษัตริย์ทำการสักการะประกอบในภาพด้วย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
01/07/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรม
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพพระบฎ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_13
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
32.71 x 13.51 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.