ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านดอนมูล)

SKU: 02_29_20150918_PH01_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พ่อเฒ่าเป็ง – แม่เฒ่าแก้ว วงศ์ไทย ทายาทเจ้าหลวงเมืองล้า รุ่นที่5 ที่มาจากเมืองล้า ตั้งอยู่ในเขตสิบสองปันนา ยูนนาน ประเทศจีน ทั้งสองท่านใส่ชุดของชาวไทลื้ออันเป็นชุดดั่งเดิม
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/09/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ชุดที่ชาวไทลื้อสวมใส่คือ ชายขาวไทลื้อจะสวมเสื้อแขนยาวนุ่งกางเกงสะดอโพกหัวหรือสวมหมวกแบบไทลื้อ หญิงจะโพกหัวด้วยผ้าขาว สวมเสื้อปั้ดคือเสื้อที่มี
สาบหน้าป้ายแบบขวาทับซ้ายและสวมผ้าซิ่น แต่ที่แม่เฒ่าแก้วสวมคือผ้าซิ่นม่าน เป็นผ้าซิ่นแบบพิเศษที่พบได้เฉพาะเมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านดอนมูล
IMAGE CODE:
02_29_20150918_PH01_04
SUBJECT AGE:
9 ธันวาคม พ.ศ.2539
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณลําไย วงศ์ไทย
COVERAGE:
บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8” x 10”
DIGITAL SIZE:
5632*4411 Pixels

Loading