ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล)

SKU: 02_29_20140308_PH06_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พิธีฌาปนกิจศพ นายสอน กัปกัลป์ กำนันตำบลฝายแก้ว บิดาของนางเครือพันธ์ พลสันติกุล แสดงถึงการประดับตกแต่งโลงศพอีกรูปแบบหนึ่ง คือการประดับด้วย “แมวควบ” หรือที่ครอบโลงศพ ในภาพมีการประดับ แมวควบด้วยดอกไม้สดและการเรียงเมล็ดถั่ว งา ข้าวโพด เป็นลวดลายนักษัตรของผู้วายชนม์ การประดับศพในลักษณะนี้จะนิยมทำฐานรองโลงศพหรือที่เรียกว่า “ร้านช้าง (ฮ้าน-จ๊าง)” ให้มีความสูงเป็นพิเศษมากกว่าการฐานรองโลงศพที่ประดับด้วยปราสาท
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การฌาปนกิจศพอีกรูปแบบของเมืองน่านที่ไม่ใช่ปราสาทพิธีศพ
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล
IMAGE CODE:
02_29_20140308_PH06_01
SUBJECT AGE:
ไม่ทราบปี พ.ศ.
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
20393*15077 Pixels