ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์))

SKU: 02_29_20140318_PH01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายหมู่โดยมีพระเจ้าสุริพงศ์ผริตเดชฯ(ประทับนั่งกลาง) และเจ้าอุปราช ยศขณะนั้น(นั่งกลางขวา)ต่อมาคือเจ้ามหาพรหมสุรธาดาและเจ้านายและข้าราชการเมืองน่าน ถ่ายภาพ ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพถ่ายภาพนี้เป็นภาพเดียวกีบที่พบ ณ คุ้มเจ้าราชบุตร
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ถือเป็นภาพถ่ายที่เป็นมงคล ที่จะทำสำเนาแจกจ่ายให้แก่หมู่เจ้านายในเมืองน่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย)
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2454-2460
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณเล็ก ผู้ดูแลคุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์)
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8” x 10”
DIGITAL SIZE:
12239*9292 Pixels