ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านวัดธาตุน้อย)

SKU: 02_29_20140523_PH01_08 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้านายพระประยูรญาติของราชวงศ์หลวงพระบาง ขณะไปงานบุญที่วัดพระธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง การแต่งองค์เพื่อไปทำบุญจะสวมเสื้อทรงสีขาว ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง รวมถึงมีการห่มสไบสีขาวของเจ้านายฝ่ายหญิงอีกด้วย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายของหญิงชาวหลวงพระบางคือนิยมใส่ผ้าซิ่นใสเสื้อที่มีสาปหน้ามาทบกันและห่มสไบ ส่วนชายจะใส่เสื้อและใส่โจงกระเบน แต่ถ้าไปทำบุญที่วัดจะใส่เสื้อสีขาวก็สามารถนับเป็นการนุ่งขาวห่มขาว
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH01_08
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2514-2516
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
3“ x 4”
DIGITAL SIZE:
9217 x 6472 Pixels