ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (วัดมหาโพธิ์)

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายสำรวย อาจประดิษฐ์ ทำงานให้กับ บริษัท ลพบุรี จำกัด ก่อสร้างมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ / กองพันทหารม้าที่ 10 (ม.พัน.10) / จังหวัดทหารบกน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/04/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
กองทัพบกจัดตั้งหน่วย “จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน)” ขึ้นเพื่อสนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดมหาโพธิ์
IMAGE CODE:
02_29_20140404_PH04_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2510
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
พระปลัดมงคล สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
8570*5522 Pixels