ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (วัดมหาโพธิ์)

SKU: 02_29_20140404_PH01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายร้อยเอกเจ้าวรญาติ(เจ้าทองคำ ณ น่าน)(ยืนซ้ายสุด) เจ้าขันแก้ว ณ น่าน(ยืนกลางและ เจ้าอุดม ณ น่าน(ยืนขวาสุด)และมีค่างแว่นเกาะที่ไหล่ โดยที่หญิงในภาพสวมซิ่นไหมที่ทอจากเชียงใหม่มีทั้งแบบไหมเรียบและมีลวดลาย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/04/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในอดีตนิยมนำเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อไว้ดูเล่นภายในบ้าน
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดมหาโพธิ์
IMAGE CODE:
02_29_20140404_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2465 – 2477
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
พระปลัดมงคล สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
6854*4648 Pixels