ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอนาน้อย)

SKU: 02_29_20140403_PH01_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายคำ งานอุดม ผู้ใหญ่บ้านดงสถาน ต.สถาน อ.นาน้อย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
ทีว่าการอำเภอนาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140403_PH01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2507-2508
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
อ.เพลินจิต ใจดำ และนายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย
COVERAGE:
ทีว่าการอำเภอนาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
13417*18550 Pixels