ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_27_20171026_PH03_16 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 50 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า”ถนนในเมืองแพร่”ภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศและเรื่องราววิถีชีวิตต่างๆของเมืองแพร่ในอดีตกาลได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่สภาพบ้านเมืองใน ขณะนั้นรูปแบบของเรือนที่ปรากฏในภาพเป็นสถาปัตยกรรมของภาคเหนือ ซึ่งเป็นเรือนชั้น เดียวเป็นเรือนสำหรับค้าขาย โดยที่ในบริเวณนี้น่าจะเป็นแหล่งค้าขายของเมืองแพร่ ทั้งนี้รวมถึงการแต่งกายที่ปรากฏในภาพโดยที่หญิงจะใส่เสื้อสวมผ้าซิ่นลายขวางลำตัวที่เรียกกันทั่วไปในล้านนาว่าซิ่นต๋าชายจะใส่เสสื้อหรือไม่ก็ได้และสวมกางเกงที่เรียกกันว่าเตี่ยวสะดอหรือเตี่ยวสามดูก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_27_20171026_PH03_16
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 827
DIGITAL SIZE:
4798 × 3308