ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ดอกไม้ประดิษฐ์ทรงดอกบัวตูม พระบฏผืนนี้เขียนภาพดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งปรากฏบนพระบฏเพียงดอกเดียว มีลักษณะรูปทรงคล้ายดอกบัวตูม ตรงกลางมีเกสร เขียนด้วยสีเขียว ดอกบัวมีสามกลีบ ภายในของแต่ละกลีบเกสร และมีไส้ในเป็นเส้นหัวม้วนสีขาว กลีบละ 3 เส้น รวมเป็น 9 เส้น รอบๆเกสร กลีบดอกเรียงและซ้อนกันเป็นชั้นๆ รูปทรงเป็นดอกบัวตูม บ้างเขียนด้วยสีม่วง ใช้เทคนิคการไล่น้ำหนักสีเข้มอยู่ภายใน และใช้สีขาวตัดเส้นรอบนอก นอกจากนี้ยังเขียนภาพเครือเถา ซึ่งมีลักษณะหัวม้วนโค้ง ทลายหยักคล้ายลายผักกูด แยกตัวออกจากกัน เขียนด้วยสีเขียว ยอดมีลักษณะคล้ายลิ้นสะบัดลาย ปลายแหลมโผล่ออกมา เขียนด้วยสีน้ำเงิน สีม่วง สีส้ม สีเหลือง อนึ่งดอกไม้ประดิษฐ์รูปดอกบัวยังพบในเครื่องปั้นดินเผา เขียนลายสี หรือเครื่องกระเบื้องลายคราม เช่น เครื่องปั้นดินเผาเขียนลายสี ศิลปะจีนและล้านนา สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องกระเบื้อง ที่สร้างขึ้นในแหล่งเตาเจิ้งเต๋อเจิ้น มณฑลเกียงซี ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน โดยผลิตขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ราวพุทธศตวรรษที่ 21 จากแหล่งโบราณสถานเมืองฮอด กรุวัดเจดีย์สูง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_33
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
3.5 x 4.15 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.