ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ดอกบุนนาค มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “สารภีป่า” คนไทยมีความเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลมาแต่โบราณ “บุนนาค” หมายถึงการแสดงความเป็นมงคล บ่งบอกถึงความสุข ความประเสริฐ มีแต่สิ่งที่ดีงาม โชคลาภ และโภคทรัพย์หลั่งไหลเข้ามาหาอย่างไม่ขาดสาย และยังมีอํานาจในการป้องภัยจากสัตว์รัายและศัตรู ขับไล่สิ่งอุบาทว์และความอัปมงคลออกจากชีวิต นอกจากนี้ชาวล้านนายังนิยมปลูกต้นบุนนาค ไว้ในบริเวณบ้านโดยเฉพาะทิศตะวันตก และมักปลูกในวันเสาร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ ในคติทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความสําคัญกับดอกบุนนาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายดอกบุนนาคเป็นพุทธบูชา จะได้อานิสงส์มหาศาล ส่วนภาพเขียนดอกบุนนาคบนพระบฏผืนนี้ มีลักษณะดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นกลุ่มตามซอกใบ ดอกใหญ่ สีขาว 4 กลีบ กลีบดอกหนา มีกลิ่นหอมมาก กลางดอกมีเกสรตัวผู้สีเหลืองสด เกสรตัวเมียจะมีสีขาว ดอกไม้ชนิดนี้จะถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะดอกไม้ทรงกลม มีเกสรสีเหลืองอยู่ตรงกลาง ซึ่งนิยมเขียนภาพดอกบุนนาค เพื่อลดพื้นที่ว่างในภาพจิตรกรรม ช่างเขียนพระบฏผืนนี้สันนิษฐานว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการ พบเห็นในธรรมชาติ หรือจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งระบุว่าดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ สําคัญก็ได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_32
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
11.5 x 12.15 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.