ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ดอกบัวผูกรวมกันเป็นช่อ พระบฏผืนนี้เขียนดอกบัวมัดผูกรวมกันเป็นช่อ ซึ่งปรากฏภาพเพียง 2 ช่อที่มีความสมบูรณ์ ปรากฏบริเวณส่วนล่างของพระบฏ ส่วนที่ปรากฏด้านบนสภาพชํารุดมาก ลักษณะการเขียนดอกบัว นำมาผูกเป็นช่อ นับว่าเป็นลักษณะที่แปลก เนื่องจากไม่เคยปรากฏในงานจิตรกรรมไทยมาก่อนเลย โดยเขียนภาพดอกบัวสายและดอกบัวหลวง มามัดช่อรวมกัน ลักษณะดอกบัวสาย ที่นํามาผูกช่ออนั้นเป็นบัวสาย เขียนด้วยสีน้ําเงิน ส่วนดอกบัวหลวง มีทั้งดอดบัวบานและดอกบัวตูม ซึ่งดอกบัวตูม เขียนด้วยสีม่วงชมพู ซึ่งแตกต่างจากสีของดอกบัวหลวงภาพอื่นๆ ที่เขียนสีด้วยสีขาว
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_29
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
4.15 x 3.15 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.