จิตรกรรมมุขทิศเหนือฝั่งตะวันตก 1.10

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนหญิงหม้ายกำลังให้นมแก่คัทธณะกุมาร ด้านซ้ายเเละขวามีหญิงชาวเมืองอีกสองคน 

ในภาพเป็นเรื่องราวภายหลังจากหญิงหม้ายกินน้ำในรอยเท้าช้าง พลันก็เกิดกำลังแรงคล้ายเป็นสาว ต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งครรภ์ เมื่ออายุครรภ์ครบ 11 เดือน นางก็ให้กำเนิดบุตรชายที่มีลักษณะงามสมเป็นผู้มีบุญ จึงได้ตั้งชื่อให้ว่า “คัทธณะ” ครั้นในตอนที่นางได้ให้เกิดเนิดคัทธนกุมารนั้น ได้มีดาบศรีกัญไชยตกลงมาข้างๆในวันที่ให้กำเนิดบุตรด้วย 

หญิงหม้ายในภาพสวมเสื้อผ่าหน้าไม่ติดกระดุม เป็นเสื้อตัวยาวแขนยาวทำจากผ้าพื้นสีเรียบ บริเวณสาปเสื้อด้านที่หน้ามีการตกแต่งด้วยการปักด้วยดิ้นเงิน หรือ ดิ้นทอง ดูคล้ายเสื้อปั้ดของหญิงชาวหลวงพระบาง นุ่งซิ่น บนศรีษะไว้ผมยาวมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง” ส่วนหญิงอีกสองคนแต่งกายแบบหญิงชาวไทยวนในล้านนา คือ นำผ้าแถบมาห่มห้อยชายไปด้านหลัง คล้ายการห่มสไบเรียกว่า “ห่มผ้าสะหว้ายแล่ง” ในภาษาล้านนา นุ่งซิ่น  บนศรีษะไว้ผมยาวมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง” 

นอกจากนี้บริเวณด้านหลังข้างชานเรือนยังเขียนภาพ “ฮ้านน้ำ” ในภาษาล้านนา มีหม้อน้ำไว้สำหรับดื่มกิบไว้ข้างบริเวณชาน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเรือนอาศัยของชาวไทยยวนและไทลื้อในแถบนี้ เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading