จิตรกรรมมุขทิศเหนือฝั่งตะวันตก 1.20

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณฝั่งขวา เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่คัทธณะกุมารแสดงปาฏิหาริย์โดยการถอนต้นตาลพร้อมกันทีเดียว 2 ต้น แล้วเหาะขึ้นไปบนอากาศทำท่าฟ้อนรำให้พระราชาทอดพระเนตร ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านล่างเขียนภาพเหล่าเสนาอมาตย์ที่นั่งชื่นชมอิทธิฤทธิ์ของคัทธณะกุมารอยู่ บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ (บริเวณเหนือเจ้าเมืองศรีษะเกษ) อ่านได้ความว่า “พญาสีสักเกด” แปลว่า “พญาเมืองศรีษะเกษ” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านใต้ของคัทธณะกุมาร ที่กำลังร่ายรำอยู่กลางอากาศ อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะ……หื้อพญาหันแล” แปลได้า่า “เจ้าคัทธณะกุมาร…..แสดงให้พญาเมืองศรีษะเกษเห็น” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านล่างเหนือเหล่าเสนา อ่านได้ความว่า “พุทโธสูง” แปลว่า “คัทธณะกุมารเหาะขึ้นไปในอากาศสูงมาก”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading