จิตรกรรมมุขทิศเหนือฝั่งตะวันตก 1.29

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณมุมล่างซ้าย ข้างหน้าต่างของฝาผนังของมุขทิศเหนือ เขียนภาพขบวนแห่มารดาของคัทธณะกุมารเข้าเมือง เพื่อถวายตนเป็นบาทบริจาริกา เเละเข้าอภิเษกกับพญาศรีษะเกษ 

ในขบวนแห่ ประกอบด้วยราชรถที่ประดับตกเเต่งไว้อย่างสวยงาม เบื้องหลังมีนางกำนัลคอยถือร่มบังแดดให้ นอกจากนี้ยังมีหญิงชายชาวเมืองที่เดินมาพร้อมกับขบวนเเห่อีกด้วย ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ บริเวณเหนือมารดาของคัทธณะกุมาร อ่านได้ความว่า “แม่เจ้าคัทธณะ” แปลว่า “มารดาของคัทธณะกุมาร” และชุดอักษรล้านนาบริเวณเหนือหญิงที่เดินตามขบวน อ่านได้ความว่า “แม่ญิงชาวบ้านเมอส่งแม่เจ้าคัทธณะแลสาวเหย” แปลได้ว่า “เมื่อหญิงสาวชาวบ้านแห่มาส่งมารดาคัทธณะกุมารแล้ว สาวเอย”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading