จิตรกรรมมุขทิศตะวันตกฝั่งเหนือ และฝาผนังด้านทิศเหนือของมุขทิศตะวันตก 1.3

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมตอนที่พระยมขณะพิจารณาและตัดสิน บุญบาปของเหล่ากลุ่มชายที่เสียชีวิต ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “สามคนนี้หื้อเอาไปเขี้ยนเสียคนร้อยห้า” แปลได้ความว่า “เอาทั้งสามคนนี้เอาไป เฆี่ยนคนละร้อยที” บนสมุดที่ขณะกำลังพิจารณาและตัดสินในบาปบุญแก่ผู้ตาย ถืออยู่นั้นอ่านได้ความว่า “กินเล่า..คน..” น่าจะแปลได้ประมาณว่า “ทำบาปโดยการดื่มสุรา” เครื่องทรงของพญายมเป็นเทพบุรุษมีกายสีแดงดังแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ สวมมงกุฎน้ำเต้า(ในภาพมีรูปทรงคล้ายหมวก) สวมอาภรณ์สีแดง นุ่งผ้าลายดูคล้ายโจงกระเบน ส่วนผู้ช่วยทั้งสามของพญายมภายในวิมาน สวมมงกุฎทรงน้ำเต้าและทรงกลีบซ้อน สวมอาภรณ์สีแดง ด้านหน้าคือกลุ่มชายที่รอรับคำพิพากษาจากพระยม มีการแต่งกายคล้ายชาวไทยวนและไทลื้อในล้านนาในยุคนั้น ที่ได้รับอิทธิพลการแต่งกายรูปแบบจากทางกรุงเทพคือ ใส่เสื้อแขนยาวคอกลมทำจากผ้าที่เป็นผ้าพื้นเรียบและผ้าที่มีลวดลาย นุ่งผ้าที่มีลวดลายผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ“นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนและไทลื้อในแถบนี้ ไว้ทรงผมสั้นและไม่สวมรองเท้า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading