จิตรกรรมมุขทิศตะวันตกฝั่งเหนือ และฝาผนังด้านทิศเหนือของมุขทิศตะวันตก 1.6

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณล่างสุด ใต้วิมานของพระยม เป็นนรกอีกขุมหนึ่ง ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ อักษรชุดซ้าย อ่านได้ความว่า “เผดสองตนนี้เขาได้…ตาย…ท่อนไฟแดงอยู่นี้แล” แปลได้ประมาณว่า “เปรตสองตนนี้เขาได้…ตาย…มีท่อนไฟแดงอยู่บนร่าง” บนบริเวณเสาวิหารชุดอักษรฝั่งซ้าย อ่านได้ความว่า “ฟุ้น(พุ้น)ผีมกผีเผด” แปลได้ความว่า “นี้คือผีนรกผีเปรต” ส่วนชุดอักษรฝั่งขวา อ่านได้ความว่า “….ผีม้วนลิ้น” ในภาพฝั่งซ้ายเป็นภาพผีเปรตสองตนกำลังแบกท่อนเหล็กไฟลุกแดงโพร่ง บริเวณเสาวิหารเป็นภาพผีเปรต ทีมีมือใหญ่โตผิดปกติ ส่วนเปรตที่นั่งอยู่นั้น นั่งดึงลิ้นตนเองออกมาอย่างยืดยาว เป็นบาปอันเกิดจากเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก มีธรรมอันลามก เบียดเบียนด่าว่าชายหญิงผู้มีธรรมเป็นกุศล สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลและอาจาระเป็นต้น ชนเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้า กระทำบาปกรรมแล้ว จึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่ จึงต้องรับกรรมที่ก่อไว้ดังนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading