จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศตะวันตก1.4

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่บนเสาวิหารฝั่งขวา เป็นภาพของหมอชีวกโกมารภัจจ์ (บาลี) หรือ ชีวกกุมารภฤต (สันสกฤต) มักย่อว่า ชีวกะ เป็นแพทย์ประจำพระองค์พระโคตมพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ ในภาพจิตรกรรมวาดภาพหมอชีวกะ เป็นหมอชาวจีน ที่สามารถระบุจากการแต่งกายได้ ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “หมอกุมานลเพกมาทวยหาพระพุทธเจ้าแล” แปลได้ว่า “หมอชีวกโกมารภัจจ์ มาเข้าเฝ้าเพื่อมาตรวจพระอาการของพระพุทธเจ้า”

หมอชีวกโกมารภัจจ์มีการแต่งกายแบบชาวจีนในยุคนั้นอย่างชัดเจน คือใส่เสื้อตัวหลวมแขนยาว คอตั้ง สาปเสื้อป้ายไปด้านขวา สวมหมวกทรงกลมแบบของชาวตะวันตก ที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ สะพายย่ามสีขาวที่เป็นย่าม ที่เป็นที่นิยมใช้ของชาวไทยวนในล้านนา และมีการไว้หนวดแบบชาวจีนที่นิยมไว้ในหมู่ชายผู้สูงอายุของชาวจีน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading