จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศใต้ 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังมุขด้านทิศใต้ ซึ่งเขียนบริเวณมุขสกัดทุกด้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย บริเวณด้านบนของมุขด้านทิศใต้ เขียนภาพขนาดใหญ่เกือบเท่า หรือ เท่าคนจริง ภาพเขียนบริเวณผนังด้านบนส่วนกลาง เขียนภาพในพุทธประวัติ เป็นภาพของพระพุทธเจ้า ปางมารวิจัยอิริยาบถประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้ว มีพระสาวกซ้ายขวาด้านละ 2 องค์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพเขียนบนฝาผนังของมุขทิศเหนือ ส่วนฝาผนังบริเวณด้านบนซ้าย ซึ่งเป็นฝั่งทิศตะวันออกของฝาผนังด้านนี้ บริเวณเสาด้านบนเขียนภาพนกเงือกไว้ 1 คู่ ถัดลงมาเป็นภาพพระภิกษุลักษณะกำลังสอนเด็กที่เตรียมตัวจะบวชเรียน ถัดไปเป็นภาพเขียนบริเวณด้านบนขวามือ ระหว่างเสาเเละผนังด้านบนฝั่งขวา หรือ ด้านตะวันตกของผนังด้านนี้ เป็นภาพพระภิกษุที่กำลังกำลังสอนเด็กชายที่เตรียมตัวจะบวชเรียน เเละยังเอ็ดเด็กชายทั้งสองที่กำลังเล่นกันอยู่ บริเวณบนหน้าปกสมุดดำในภาพ มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “ปติสํขาโยนิโสจิวลปติ..ปวา” คือ บทสวดในพุทธศาสนา “ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรังปฏิเสวามิ” ถัดมาบริเวณด้านหน้าพระภิกษุ มีคำสบถเป็นภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ห่ายอกตายพันเหล้นอยู่พั้นเทอะ หีแม่สู” แปลได้ว่า “มัวแต่เล่นอยู่นั้นไม่มาท่องตำรา”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading