จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศตะวันออก 1.8

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณด้านบนสุดของเสาวิหารฝั่งซ้ายของฝาผนังทิศตะวันออก เขียนภาพชายผู้หนึ่ง สวมเครื่องแต่งกายอย่างชายผู้มีฐานะทางสังคมในเมืองน่านยุคนั้น คือ สวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ สวมเสื้อซ้อนกันสองตัว เสื้อตัวในมีลวดลายประแจจีน สันนิษฐานว่าน่าจะตัดเย็บจากผ้าไหมที่นำเข้าจากประเทศจีน ส่วนเสื้อตัวนอกเป็นผ้าที่นำเข้าจากอินเดีย เรียกว่า “ผ้าเยียระบับ” ลวดลายดอกประจำยามก้านแย่ง ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรียกว่าเสื้อเเบบนี้ว่า “เสื้อเข้มขาบก้านแย่ง” ใช้สำหรับมอบให้ขุนนางหัวเมืองต่างๆ เช่น ตำแหน่งเจ้าราชบุตร เป็นต้น ส่วนด้านนอกห่มด้วยผ้าพื้นสีแดงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ด้านล่างน่าจะนุ่งโสร่งลายตารางสลับสีคล้ายผ้าขาวม้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ไว้ผมทรงมหาดไทย ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย เเละไว้หนวด ซึ่งรูปแบบการไว้ผมเเละหนวดน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ ที่หูมีช่อดอกไม้ที่น่าจะทำจากโลหะมาเสียบที่หูทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่ชายหญิงชาวไทยวนในล้านนาในยุคนั้น ในมือถือดาบสั้น ส่วนปลายดาบทำเป็นดุมคล้ายดอกบัวตูม ส่วนด้ามและปลอกทำจากเงินเรียกว่า “ดาบหลูบเงิน” ในภาษาล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels