จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศตะวันออก 1.9

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังฝั่งซ้ายบนสุดของฝาผนังทิศตะวันออก เเขียนภาพชายผู้หนึ่ง ที่สวมเครื่องแต่งกายอย่างชายผู้มีฐานะทางสังคมในเมืองน่านยุคนั้น คือ ใส่เสื้อสองชั้น เสื้อตัวในเป็นเสื้อคอตั้ง กระดุมทำจากผ้า ตัดเย็บจากผ้าพื้นเรียบ ส่วนเสื้อตัวนอกตัดเย็บจากผ้าที่มีลวดลายที่นำเข้าจากต่างประเทศ ไว้ผมทรงมหาดไทย ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย เเละไว้หนวด ซึ่งรูปแบบการไว้ผมเเละหนวดน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ ที่หูมีช่อดอกไม้ที่น่าจะทำจากโลหะมาเสียบที่หูทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่ชายหญิงชาวไทยวนในล้านนาในยุคนั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels