จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศเหนือ 1.9

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนพระภิกษุรูปหนึ่ง ถัดมาเป็นภาพขของเด็กวัด หรือ “โขยม” ในภาษาล้านนา เด็กวัดในภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ที่กำลังเตรียมตัวจะบวชเป็นสามเณร เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ลักษณะกำลังอ่าน หรือ เขียนตำราภาษาล้านนา เพื่อถกปัญหาธรรมตำราภาษาล้านนาที่เป็นพระสูตรในพุทธศาสนา บนหน้าปกสมุด (สีดำ) ในภาพมีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “กรณียมฐ” แปลว่า ตำราพระสูตรในพุทธศาสนา “กรณียเมตตปริตร หรือ กรณียเมตตสูตร” และชุดอักษรล้านนาบริเวณพระภิกษุ เขียนคำสบถล้านนากำกับไว้อ่านได้ความว่า “กำปายหีแม่สู” แปลว่า “อ่านให้ดีๆนะ”  กรณียเมตตสูตร หรือ เมตตสูตร เป็นพระสูตรในขุททกปาฐะขุททกนิกายของพระสุตตันตปิฎก   เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญเมตตาและการปฏิบัติตนเพื่อเจริญธรรม นำไปสู่การบรรลุมรรคผลในท้ายที่สุด พระสูตรนี้มีลักษณะเป็นคาถาจำนวน 10 บท กรณียเมตตสูตรในขุททกปาฐะ มีความหมายว่า กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ ปรารถนาจะตรัสรู้บทอันสงบแล้วอยู่ พึงบำเพ็ญไตรสิกขา กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญเป็นผู้ตรง ซื่อตรง ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง สันโดษเลี้ยงง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติเบา มีอินทรีย์อันสงบระงับ มีปัญญาเครื่องรักษาตน ไม่คะนอง ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย ไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้ พึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด

เด็กชายในภาพสวมเครื่องแต่งกายแบบชายในภาคกลางของไทย คือ นำผ้าแถบสีขาวมาห่ม นุ่งโจงกระเบนผ้าดอกลายตารางซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เเละโกนผม ส่วนเด็กชายอีกคนนุ่งผ้าพื้นเรียบ และโกนผมทั้งสองคน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading