จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศเหนือ 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์มีลักษณะการเขียนภาพไว้บริเวณฝาผนังด้านสกัดของมุขสกัดทุกๆด้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพเขียนบริเวณด้านบนในมุขด้านทิศเหนือ เขียนภาพขนาดใหญ่เกือบเท่า หรือ เท่าคนจริง ประกอบด้วย ภาพเขียนบริเวณกึ่งกลางของผนัง เขียนภาพพระพุทธเจ้าปางมารวิชัย ประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างเขียนภาพพระสาวกอิริยาบถประนมมือ ประทับนั่งด้านละสององค์ถัดมาเป็นภาพเขียนบริเวณด้านบนซ้ายมือ คือ ฝั่งทิศตะวันตกของผนังด้านนี้ ภาพเขียนบริเวณด้านบนสุด เขียนภาพเสือโคร่ง ถัดลงมาเป็นภาพพระภิกษุ ถัดไปเป็นภาพของเด็กวัด หรือ “โขยม” ในภาษาล้านนา เด็กวัดในภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ที่กำลังเตรียมตัวจะบวชเป็นสามเณร เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ลักษณะกำลังอ่าน หรือ เขียนตำราภาษาล้านนา ที่เป็นพระสูตรในพุทธศาสนา เบื้องหน้ามีนั่งอยู่ตัวหนึ่ง บนหน้าปกสมุด (สีดำ) ในภาพมีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “ เญสันตา สันติ จิตตา ติสลณสลนา” แปลว่า ตำราพระสูตรในพุทธศาสนา “เย สันตา สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา” และบริเวณใกล้กับพระภิกษุในภาพมีคำสบถเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “เญสันตา หีแม่มึง” แปลว่า “ตำราพระสูตร เย สันตา อ่านให้ดีๆนะ” 

ถัดไปเป็นภาพเขียนบริเวณด้านบนขวามือ คือ ฝั่งทิศตะวันออกของผนังด้านนี้ ภาพเขียนบริเวณบนสุดเป็นภาพของพญาวานรลักษณะกำลังอุ้มผลไม้ขนาดใหญ่อยู่ ถัดลงมาเป็นภาพของพระภิกษุรูปหนึ่ง ถัดมาเป็นภาพขของเด็กวัด หรือ “โขยม” ในภาษาล้านนา เด็กวัดในภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ที่กำลังเตรียมตัวจะบวชเป็นสามเณร เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ลักษณะกำลังอ่าน หรือ เขียนตำราภาษาล้านนา เพื่อถกปัญหาธรรมตำราภาษาล้านนาที่เป็นพระสูตรในพุทธศาสนา บนหน้าปกสมุด (สีดำ) ในภาพมีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “กรณียมฐ” แปลว่า ตำราพระสูตรในพุทธศาสนา “กรณียเมตตปริตร หรือ กรณียเมตตสูตร” และชุดอักษรล้านนาบริเวณพระภิกษุ เขียนคำสบถล้านนากำกับไว้อ่านได้ความว่า “กำปายหีแม่สู” แปลว่า “อ่านให้ดีๆนะ”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading