จิตรกรรมฝามุขทิศตะวันออกฝั่งด้านใต้ 1.10

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณตอนบนของภาพ เขียนภาพของฝูงนกแร้ง ฝูงนกรุ่ง และฝูงหงส์ทอง ที่พญาแถนส่งลงมาจากท้องฟ้า ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณด้านซ้ายล่างอ่านได้ความว่า “รุ้งเอาคนไปกิน” และชุดอักษรบริเวณด้านบน ซึ่งเป็นชุดอักษรที่เขียนซ้ำกันสองประโยค อ่านได้ความว่า “หง ห่าน รุ้ง ลงมากินคน” แปลได้ว่า “หงส์ ห่าน และนกรุ้งลงมากินคน” ถัดลงมาบริเวณด้านล่างเป็นภาพเขียนเจ้าคัทธณะกุมารที่กำลังใช้ไม้เท้าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นสังหารนกแร้ง นกรุ่ง และหงส์ทองเสียสิ้น ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ ประกอบด้วย ชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านล่างเจ้าคัทธณะกุมาร อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะชี้หื้อรุ้งตาย” แปลได้ว่า “เจ้าคัทธณะกุมารเอาไม้ต้นชี้ตายปลายชี้เป็น สังหารนกแร้ง นกรุ่ง และหงส์ทองเสียสิ้น” ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณใต้ต้นไม้ อ่านได้ความว่า “ไม้สลี” แปลได้ว่า “ต้นโพธิ์” เเละชุดอักษรถัดไปด้านขวาสุด อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะดีดพิณเอาดูกคนแล” แปลได้ว่า “เจ้าคัทธณะกุมารดีดพิณวิเศษให้กระดูกคนมารวมกัน”

ในภาพเจ้าคัทธณะกุมารทรงเครื่องเเต่งกายอย่างกษัตริย์ของไทย คล้ายกับการแต่งกายในละครนาฏศิลป์ของทางภาคกลาง (กรุงเทพ) คือ สวมพระมาลายอดเกี้ยว หรือ หมวกทรงกลมยอดแหลม สวมกรองศอและอินทรธนูทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลา คือ กางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง นุ่งโจงกระเบนทับทำมาจากผ้าที่มีลวดลาย รัดด้วยปั้นเหน่งหรือเข็มขัด มีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง ปัจจุบันยังหมายถึงกางเกง ในคำราชาศัพท์เรียกว่า “พระสนับเพลา” สวมพระบาทเชิงงอน เเละเหน็บดาบศรีกัญไชยไว้ที่เอว 

ส่วนชายเกวียนร้อยเล่มแต่งกายคล้ายชาวไทยวนและไทลื้อในล้านนาในยุคนั้น ซึ่งรับอิทธิพลจากทางภาคกลาง (กรุงเทพ) คือ สวมเสื้อแขนยาวคอกลมทำจากผ้าสีเรียบ มีการตกแต่งที่สาปเสื้อด้านหน้าและที่ต้นแขน สวมหมวกทรงกลมที่นิยมกันในหมู่ชายชาวตะวันตกในยุคนั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels