จิตรกรรมฝามุขทิศตะวันออกฝั่งด้านใต้ 1.16

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนปราสาทเมืองชวาทบุรี ปราสาทในภาพมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบล้านนาในเมืองน่านกับรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยของทางภาคกลาง (กรุงเทพ) โดยเฉพาะตัวปราสาทที่เขียนไว้พอดีกับเสาพระวิหาร มีลักษณะเป็นปราสาททรงสูง มียอดแหลม หลังคาลดห้าชั้น ดูคล้ายกับธรรมาสน์ในล้านนา ส่วนบนมีช่อฟ้าแบบทางภาคกลาง (กรุงเทพ) และมีปั้นลมแบบศิลปกรรมของทางล้านนา ส่วนด้านล่างเป็นโถงโล่งติดพระวิสูตร หรือ ผ้าม่านลวดลายดอกไม้ขนาดใหญ่กางกั้นอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นผ้าที่นำเข้ามาจากประเทศ ด้านบนห้อยโคมแก้วคล้ายกับในวัดในกรุงเทพสมัยนั้น

ส่วนภายในปราสาทเขียนภาพชายเกวียนร้อยเล่ม เเละนางสิงคำ ประทับอยู่บนที่นอน หรือ “สะลี” (สะ – ลี) ในภาษาล้าน หนุนหมอนขวานที่มีลักษณะเป็นหมอนสูงสามเหลี่ยมที่ในล้านนาเรียกว่า “หมอนผา” เเละหมอนสี่เหลี่ยม เรียกว่า “หมอนสี่ หรือ หมอนหก” ในภาษาล้านนา ในภาพหมอนทั้งสองใบมีการปักตกเเต่งด้วยลวดลายที่หน้าหมอนด้วยดิ้นทอง หรือ ดิ้นเงิน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในล้านนา 

ในภาพนางคำสิงแต่งกายแบบหญิงชาวไทยวนในล้านนา คือ นำผ้าแถบมาห่มห้อยชายไปด้านหลัง คล้ายการห่มสไบเรียกว่า “ห่มผ้าสะหว้ายแล่ง” ในภาษาล้านนา ไว้ผมยาวทำผมมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะ เเละปักปิ่นทองคำ หรือ “ปิ่นคำ” ในภาษาล้านนา มัดมวยด้วยสร้อยคำ หรือ สร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และสวมสร้อยคอทองคำ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading