จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองแดง 02

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมส่วนด้านบนของด้านหลังพระประธาน ของวัดหนองแดง เป็นเรื่องพระมาลัยไปบูชากราบพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ เป็นเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่บรรจุพระจุฬาพระโมลีและพระเขี้ยวแก้วของพระโคตมพุทธเจ้า โดยเล่าเรื่องจากกลางภาพฝั่งขวาล่าง เล่าวนขึ้นไปด้านบนและเล่ากลับลงมาฝั่งล่างซ้าย 

เป็นเรื่องราวพระมาลัยนำดอกบัวที่ชายชาวบ้านคนหนึ่งถวาย ไปบูชาพระธาตุเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จากนั้นเป็นภาพพระมาลัยเหาะลอยขึ้นไปด้านบน ที่เป็นภาพพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ ที่ตั้งอยู่ภายในกำแพง ด้านหน้ามีพระมาลัยมากราบบูชา พร้อมเหล่าเทวบุตร เทวดาและนางฟ้า ที่มาเข้าเฝ้าพร้อมกัน และจิตรกรรมเล่ากลับลงมาฝั่งกลางล่างซ้ายเป็นตอนที่พระมาลัย ได้พบและสนทนากับพระอินทร์พร้อมเหล่าเทวบุตร เทวดาและนางฟ้า จึงทราบว่าเทวดาแต่ละองค์กระทำกรรมและรับผลของกรรมไม่เท่ากัน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220705_MR_วัดหนองแดง_02
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2330
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
300 x 390 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels

Loading