จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองแดง 03

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมส่วนด้านบน บริเวณมุมขวาล่าง เป็นส่วนที่เริ่มเรื่องพระมาลัย  มีชายชาวบ้านคนหนึ่งถวายดอกบัวที่ตนเองเก็บมาทั้งหมด 8 ดอก แด่พระมาลัยเพื่อไปบูชาพระธาตุเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภาพมุมขวาล่างชายชาวบ้านคนหนึ่งกำลังลงไปในสระบัว เพื่อเก็บดอกบัวที่งามที่สุดได้มาทั้งหมด 8 ดอก กลางภาพเป็นเรื่องราวตอนที่ ชายชาวบ้านถวายดอกบัวที่เก็บม่ทั้งหมด 8 ดอกแก่พระมาลัย ด้านขวาบนบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ลูกสาวพระยานาก” แปลได้ว่า ลูกสาวพญานาค ซึ่งลูกสาวพญานาคอยู่ในท่าร่ายรำ ที่น่าจะเป็นการยินดีที่พระมาลัย จะได้ไปบูชาพระธาตุเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้านขวาสุดเป็นภาพกวางสองตัว ที่วาดในท่าทางที่งดงาม กำลังอยู่ในท่าทางที่ปีนโขดหิน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220705_MR_วัดหนองแดง_03
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2330
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
300 x 390 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels