จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองแดง 06

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณมุมขวาของภาพส่วนบน บริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ลูกสาวพระยานาก” แปลได้ว่า “ธิดาพญานาค” ซึ่งลูกสาวพญานาคอยู่ในท่าร่ายรำ ที่น่าจะเป็นการยินดีที่พระมาลัย จะได้ไปบูชาพระธาตุเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ การเขียนใบหน้าของธิดาพญานาค มีรูปแบบคล้ายหญิงสาวชาวพม่าในยุคนั้น ส่วนการแต่งกายของธิดาพญานาค มีรูปแบบผสมผานระหว่างหญิงสาวชาวพม่ากับหญิงชาวไทยวนและชาวไทลื้อ คือนำผ้าโปร่งบางมาคลุมไหล่ห้อยชายทั้งสองไปคล้องแขน ที่เป็นที่นิยมในหมู่หญิงสาวชาวพม่า นุ่งซิ่นเนื่องขากภาพลบเลือนจึงมิสามารถระบุได้ ทำผมมวยแบบ “วิดว้อง” แต่มีปอยผมบาวห้อยลงมาด้านข้าง การทำผมมวยแบบ “วิดว้อง” เป็นที่นิยมของหญิงชาวไทยวนและชาวไทลื้อในยุคนั้น นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้วาดจิตรกรรม มีการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมลงบนจิตรกรรมแห่งเข้าไว้ด้วยกัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220705_MR_วัดหนองแดง_06
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2330
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
300 x 390 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels